WIJKVERPLEGING

ZORG DICHTBIJ

Wanneer u door een beperking, ziekte, na een ongeval of ziekenhuisopname hulp nodig heeft, kunt u een beroep doen op WZdesk

WIJKVERPLEGING, ZORG DICHTBIJ

Vraag een gesprek aan met de wijkverpleegkundige. Wij komen bij u thuis voor informatie en advies.

U zult vaak zelfstandig thuis kunnen blijven wonen dankzij de hulp van uw omgeving. Voor sommige mantelzorgers kan dit erg zwaar worden in combinatie met een drukke baan en/of een gezin.

Neem contact op met de Servicedesk voor het inplannen van een afspraak.

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u:

  • Welke zorg u nodig heeft.
  • Welke vaardigheden u nog kunt leren die het thuis wonen voor u gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld: tips bij het aan- en uitkleden.
  • Welke hulpmiddelen u nog meer zelfstandigheid kunnen bieden. Denk aan hulp bij mobiliteit in en om uw huis en bij het krijgen van medicatie.
  • Of er naasten zijn die u kunnen helpen.
  • Of er inzet nodig is van andere instanties.

DICHTBIJ U THUIS

WijkzorgDesk wil zorg persoonlijk en betaalbaar houden. Dit is mogelijk door met u en met de zorgverleners de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis te organiseren: in de wijk, dichtbij u thuis.

Er wordt gekeken naar uw behoeften en de doelmatigheid. Wij zullen in kaart brengen welke zorg/ondersteuning u nodig heeft. Zodat u langer thuis kunt blijven wonen. De zorg staat dichter bij u.

Veel gestelde vragen en antwoorden over wijkverpleging vindt u onderaan deze pagina.

Veel gestelde vragen

Kosten voor wijkverpleging worden gedekt vanuit de basisverzekering. U betaalt voor deze zorg geen verplicht eigen risico of eigen bijdrage.

Stel uw vraag!