PTZ

Zorg voor patiënten met een

levensbedreigende

ziekte en ondersteuning voor hun naasten.

Laatste levensfase

Terminaal & Palliatief

Ziekte kan worden behandeld zonder dat genezing mogelijk is. Symptomen kunnen worden verlicht of onder controle worden gehouden. Door de voortschrijdende ziekte kan een cliënt verzwakken en minder mobiel raken.

Symptomen kunnen verergeren en er kunnen ook nieuwe klachten of problemen ontstaan. Er dienen ook beslissingen rondom het levenseinde te worden genomen, bijvoorbeeld het wel of niet toepassen van behandelingen, het wel of niet reanimeren en het wel of niet naar het ziekenhuis gaan bij het optreden van calamiteiten.

Deze fases gebeuren vaak tegelijk. Het is ons doel om in de laatste levensfase de mogelijke kwaliteit van leven te borgen.

Uw steun

Uw verzorging

Taking care of wife
  • Geestelijke verzorging;
  • Verzorging aan bed;
  • Ziekte gerichte op palliatie;
  • Symptoomgerichte palliatie;
  • Palliatie in de stervensfase.

Contact formulier

Onze servicedesk experts staan u dagelijks te woord en helpen u graag. Zij ondersteunen u bijvoorbeeld ook bij uw aanmelding. Maar ook met al uw andere vragen kunt u uiteraard bij onze servicedesk terecht.
Stel uw vraag!