ONDERSTEUNING MANTELZORG

"De beste mensen zijn degenen, die de mensen het meeste van nut zijn"

Begeleiding naar passende voorzieningen

Mantelzorg

Mantelzorg is mooi, intensief, veelomvattend en vaak geen keuze. 

Mantelzorg is mooi.

Mantelzorg is de zorg van iedereen; je bent het, je wordt het of je krijgt het. Met Respijtzorg kunt u de mantelzorg even overdragen. Zo houdt u tijd over voor andere dingen in uw leven, zoals uw gezin, werk en ontspanning.

Voorkom overbelasting.

Zorgen voor een ander kan ongemerkt steeds zwaarder worden. Veel mantelzorgers raken dan overbelast. Ze slapen slecht, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben vaak hoofdpijn en hartkloppingen. Voorkom dat het zo ver komt. Het is belangrijk om af en toe even vrij te nemen van uw taken als mantelzorger. Even op vakantie of een paar dagen ertussenuit om op te laden. 

Vraag uw omgeving om hulp.

Uw directe omgeving kan u vaak ontlasten door te helpen met praktische zaken. Zo heeft u wat meer tijd voor uzelf. Even stofzuigen, boodschappen doen, de hond uitlaten of een extra portie eten koken. Een vrijwilliger kan u hier ook mee helpen. Geen praktische hulp nodig, maar wel een luisterend oor? Praat met een goede vriend of vriendin of wissel ervaringen uit met andere mantelzorgers. Dat kan erg opluchten.

Schakel professionele hulp in.

Weet u niet waar te beginnen, schakel professionele hulp in. Mantelzorg kan erg zwaar zijn, lichamelijk maar ook mentaal. Er wordt met u samen gekeken hoe de mantelzorg makkelijker gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen of het adviseren over het inpassen van de zorg in uw dagelijks leven.

#met een gerust hart de zorg overdragen.

Onze visie op mantelzorg

De mantelzorger, veelal de vertrouwenspersoon voor de cliënt in kwestie, een belang zowel voor de cliënt als voor Wzdesk. Wij waarderen de mantelzorger om zijn kennis en ervaringen die bijdragen aan de kwaliteit van de te leveren zorg. Door de jarenlange relatie, vriendschap, buur of kennis hebben we het over een ervaringsdeskundige die precies weet wat de cliënt belangrijk vindt.

De mantelzorger helpt de cliënt doorgaans met het verrichten van verschillende activiteiten. De intensiteit en de belasting waarmee mantelzorgers taken verrichten is divers. Indien mantelzorgers hulpvragen hebben, kunnen onze professionals hun op de juiste weg helpen naar hulp.

Het doel van onze zorgverlening is het zo lang mogelijk thuis blijven wonen mogelijk te maken. Door continu te kijken naar de voortgang van de zorgverlening en de zelfredzaamheid van de cliënt, word vraaggericht en doelmatig de zorg bijgesteld. Met als uitgangspunt dat de regie in de zorg zoveel mogelijk bij de cliënt ligt.

Stel uw vraag!