ECG Holteronderzoek

Beoordeling Cardioloog

✔  Analytisch onderzoek

✔  Advies Medisch Specialist

✔  Kosteloos bij verwijzing:

✔  Bedrijfsarts

✔  24-uurs/ 48-uurs onderzoek

✔  Terugkoppeling huisarts*

*indien nodig
Loop voor op de feiten

Waarom zou ik mijn hart laten onderzoeken?

Gedurende de COVID-19 pandemie zijn er veel mensen die graag meer willen weten over hoe het gaat met hun hart. Door de pandemie is er veel meer stress geconstateerd.

Tevens blijkt dat  mensen die hersteld lijken van corona, na de infectie een verhoogd risico te hebben op hart- en vaatziekten. De wereld moet daarom voorbereid zijn op een toename van mensen met deze hartklachten, waarschuwen wetenschappers. “Het gaat echt om belangrijke aantallen.”

Eerst even testen bij Test-Desk

Betrouwbaar, toegankelijk en snel!

Wat ziet een cardioloog op een ECG?

Om vóór op de feiten te lopen biedt
Test-Desk een onderzoeksproces door middel van het plaatsen van een Holter.

Met dit onderzoek van het hart wordt de elektrische activiteit van het hart gedurende 24 of 48 uur op geheugenchips vastgelegd, d.m.v. een kabelvrij klein kastje die op de uw borst wordt geplakt.

De meetapparatuur legt de hartslag onafgebroken vast, waarmee onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord.

Allerlei ritmestoornissen kunnen op deze manier worden beoordeeld.

Belangrijk is dat u alle normale dagelijkse activiteiten blijft doen zodat er een realistische opname wordt gemaakt.

...of is het een onschuldige afwijking

Is er wel sprake van een hartziekte...

Is het een hartritmestoornis of gaat het om een hartinfarct van jaren geleden?

Wat is een ECG?

Een ECG is een grafische weergave van de activiteit in de hartspier.

De letters ECG staan voor ElektroCardioGram. Het ECG is beter bekend als een hartfilmpje, hoewel het eigenlijk geen bewegend beeld toont. Een ECG registreert de elektrische prikkel die de spiercellen in het hart laat samentrekken. Deze prikkel slaat in een domino-effect over van de ene spiercel op de andere. Het prikkelgeleidingssysteem zorgt ervoor dat dit in de goede volgorde gebeurt: eerst de boezems en dan, na een kort oponthoud, de kamers. Gaat het niet goed, dan ontstaat er een hartritmestoornis.

De meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en laten daarom sporen na op een ECG.

Twijfel?

Is er wel sprake van een hartziekte?
Merkt u symptomen bij u zelf of een persoon in uw omgeving?
Bel dan nu!

Verleden of nieuw?

Is het een hartritmestoornis of gaat het om een hartinfarct van jaren geleden?
Merkt u symptomen bij u zelf of een persoon in uw omgeving?
Bel dan nu!

Onschuldig?

Is het een onschuldige afwijking?
Merkt u symptomen bij u zelf of een persoon in uw omgeving?
Bel dan nu!

Informatie

Een ECG geeft veel informatie over hartziekten.
Merkt u symptomen bij u zelf of een persoon in uw omgeving?
Bel dan nu!

Uw voorbereiding​

1. Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig. Wel raden wij u aan om ruim zittende bovenkleding te dragen, bijv. een wijde trui.

2. Het onderzoek​

We bevestigen een klein kastje (holter) op uw borst. Het kastje registreert alle metingen in het geheugen. Alleen de cardioloog kan na afloop van de test aflezen wat de opgeslagen metingen zijn. Het kastje is  gemakkelijk onder wat ruim zittende bovenkleding te dragen. U kunt gedurende 24 uur uw normale activiteiten aanhouden.

3. Tijdsduur

Het aanbrengen van het kastje duurt ongeveer 10 a 15 minuten. U draagt het kastje gedurende 24uur.

4. Terugbrengen kastje

Afkoppelen van het kastje wordt gedaan op de met u afgesproken tijd. Na het afkoppelen werken we de gegevens van de 24-uurs ECG uit.

Vragen of meer informatie?

Afspraak maken?

088-2332 500

FAQ

De kosten voor een ECG bedragen €104,95 

Wanneer de kliniek voor u moeilijk te bereiken is komen wij bij u thuis komen. Neem contact met ons op en vertel wat uw persoonlijke situatie is.

Helaas kunnen de kosten voor een ECG niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Indien u bent doorverwezen door uw bedrijfsarts is het onderzoek voor u kosteloos. 

Stel uw vraag!